Taisyklės
Patikrinkite ar užpildėte visus laukelius.
1. Projekto pavadinimas: „Mokytojai Lietuvai“


2. Projekto autorius ir įgyvendintojas: MAXIMA GRUPĖ.3. Registracijos į projektą puslapis internete: www.mokytojailietuvai.lt 4. Projekto trukmė: 2018 09 14 – 2019 02 015. Projekto dalyvių amžius yra neribojamas.6. Projekte gali dalyvauti mokytojai, projekto metu dirbantys Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose ir ugdantys 1-12 klasių moksleivius.7. Registracijos į projektą trukmė: 2018 09 14 – 2018 10 02 imtinai.8. Mokytojus į projektą atrenka nešališka 8 asmenų komisija, sudaryta iš verslo, žiniasklaidos bei švietimo profesionalų.9. Atrinkti mokytojai yra skelbiami spalio 5 d. DELFI platformoje. Taip pat su mokytojais yra susisiekiama registracijoje jų pačių nurodytais kontaktais.10. Mokytojams, atrinktiems į mokymus Suomijoje kelionė, apgyvendinimas, maitinimas, mokymai yra nemokami.11. Mokymų Suomijoje trukmė: 2018 10 26 – 2018 11 04 imtinai. 
12. Atrinkti mokytojai įsipareigoja dalyvauti visoje mokymų programoje Suomijoje, išskyrus atvejus, kai negali to daryti dėl sveikatos ar kitų problemų iš anksto informavę apie tai projekto organizatorius.13. Atrinkti mokytojai įsipareigoja bendradarbiauti su komanda, kartu vykstančia į mokymus Suomijoje, dalintis savo įspūdžiais su žurnalistais.14. Surinktos mokymų medžiagos sisteminimo trukmė: 2018 11 05 – 2018 11 16.15. Atrinkti mokytojai įsipareigoja pasidalinti savo surinkta medžiaga mokymų metu su organizatorių komanda, atsakinga už susistemintos medžiagos platinimą.16. Atrinkti mokytojai, grįžę iš mokymų Suomijoje, įsipareigoja padaryti ne mažiau 10 edukacinių pranešimų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenėms.

 pagal projekto metu dalyvių surinktą ir paruoštą metodologinę medžiagą.


17. Projekto organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles iš anksto pranešę apie tai viešai.